Blog, Strana 3

Časopis JLM Drive

Prinášame druhé vydanie časopisu JLM Drive. Nájdete v ňom informácie o sortimente JLM, technické informácie ohľadom testovania produktov a riešenia problémov s DPF. Upozorňujeme na novinku v sortiment...

JLM PRO Servis

Získaj nových zákazníkov a odlíš sa od konkurencie. Aj vo svojom servise ponúkni zákazníkom nižšie uvedené servisné úkony. Výhodou je vysoká účinnosť vďaka použitiu aditív od inovatívneho výrobcu...

Odkiaľ pochádza popolček v DPF?

Hneď na úvod len stručne aký je rozdiel medzi popolčekom a sadzami v DPF. Sadze sa z DPF vypaľujú regeneráciou. Popoplček je nežiaduca časť sadzí, ktorá sa ukladá v DPF, lebo nechceme, aby sa dostala ...

Vyriešený problém s DPF - skúsenosti

Použitie prísady na čistenie filtra pevných častíc JLM DPF Cleaner sa znížili prestoje kvôli poruche filtra DPF.     Po vyskúšaní a používaní prísady na čistenie filtra pevných častíc JLM DPF Clean...

Patentované aditívum na čistenie DPF

JLM Diesel Particulate Filter Cleaner pomáha k lepšej a rýchlejšej regenerácii filtra pevných častíc (DPF alebo FAF) vďaka patentovanej zlúčenine platiny a céru.   Moderné osobné auto...

Ako funguje DPF filter

Ako fungujú filtre pevných častíc (DPF) v naftových motoroch? Rovnako ako pri každom filtri, sa filtrujú alebo zachytávajú častice, v tomto prípade škodlivé častice sadzí z výfukových ...

Sadze a popolček v DPF

Aký je rozdiel medzi časticami sadzí (soot) a popolčekom (ash) v DPF   Tento článok popisuje základné rozdiely medzi časticami sadzí a popolčekom v DPF. Článok zhŕňa kľúčové rozdiely vo veľkost...

Hore
27 položiek celkom