Test emisií s aditívom do nafty

V poslednej dobe sa neustále zvyšujú požiadavky, aby boli autá ekologickejšie a čo najmenej zaťažovali životné prostredie. Zásadný podiel pri tom zohrávajú emisie t.j. výfukové plyny a malé častice ktoré sa dostávajú do ovzdušia zo spaľovania paliva v motoroch.
 
Každý motor má v technickom liste stanovené maximálne povolené limity emisií. V prípade naftových motorov sa jedná o parameter súčiniteľ absorpcie, známy ako dymivosť. V prípade benzínových motorov sa merajú iné parametre ako pri naftových motoroch a to hodnota lambdy, oxid uhoľnaný, nespálené uhľovodíky a oxid uhličitý a aj proces merania emisií je úplne odlišný ako pri dieselových motoroch. Teraz sa budeme venovať meraniu emisií naftových motorov.
 
Priebeh merania
Ako prebieha meranie emisií na certifikovanom pracovisku? Ako už vieme od roku 2019 boli sprísnené nielen emisné normy, ale aj samotný proces priebehu merania emisií. Každé certifikované pracovisko musí kamerovo snímať pristavené vozidlo a proces merania emisií. Samotný proces merania je nasledovný. Ak je to možné, meracie zariadenie emisií sa pripojí cez OBD konektor na riadiacu jednotku auta, aby bolo možné overiť aktuálnu teplotu oleja, maximálne otáčky, prípadne ďalšie potrebné parametre. Urobí sa nastavenie parametrov ako je stanovený limit súčiniteľa absorpcie - dymivosti a nastavia sa maximálne otáčky, pri ktorých sa bude snímať dymivosť.
  
meranie-emisii-po-pridani-extreme-cleaneru-octavia
 
Dymivosť sa meria pri maximálnych otáčkach, takže musíte počítať s tým, že motor auta bude niekoľkokrát vytáčaný do maximálnych otáčok aj nad 5000 ot/min. Zároveň korektné meranie prebieha tak, že pedál je zošliapnutý naplno, nie plynulo. Meria sa aj čas, za ktorý sa dosiahli stanovené maximálne otáčky. Možno to niektorých prekvapí a boja sa o svoje auto, hlavne vtedy, keď váš diesel v bežnej prevádzke poriadne "nezažil" otáčky nad 4000 ot./min.  
 
Do výfuku je vložený snímač, ktorý zasiela meraciemu zariadeniu namerané údaje. Na jedno meranie môže byť potrebné zošliapnutie plynového pedála 3 až 5 krát, v závislosti aké hodnoty sa namerali, pretože medzi jednotlivými namranými hodnotami je stanovená maximálna odchýlka. Ak je táto odchýlka väčšia ako stanovená, tak meracie zariadenie vyžaduje ďalšie meranie. 
 
Ak vozidlo neprešlo prvým meraním, technik je povinný podľa stanovenej metodiky urobiť opakované meranie emisií. Ak pri opakovanom meraní auto vyhovuje stanoveným normám dymivosti, potom auto prešlo testom emisií. Ak ani pri druhom meraní neboli dosiahnuté požadované hodnoty dymivosti, auto neprešlo testom emisií a je potrebné urobiť technické opatrenia a opraviť problém, ktorý spôsobuje nadmernú dymivosť a následne skúšku opakovať.
 
meranie-emisii-aditivum-alfa-159
 
Testovali sme 
Na certifikovanom pracovisku emisií sme podrobili testu dva autá a to Škoda Octavia 2002, 1,9 TDI 81 kW a Alfa Romeo 159 1,9 TDI 110 kW r.v. 2007. Testovanie bolo urobené 2x. Prvý krát nás zaujímalo, či oba auta prejdú emisiami na STK. Test emisií prebehol štandardným spôsobom s dobre zohriatym motorom. Druhé meranie sme spravili po naliatí aditíva JLM Diesel Extreme Cleaner do 50L nafty a najazdení cca 200 km. Zaujímalo nás, či bude rozdiel v dymivosti a či prípravok Extreme Cleaner skutočne pomôže prejsť emisiami, ak auto predtým neprešlo testom EK.
 
 
Škoda Octavia 1,9 TDI
Rok výroby 2002
Zdvihový objem  1896 ccm
Výkon 81 kW
Počet najazdených km  265 000  
Stanovená max dymivosť na EK: 1,0
Auto nemá DPF filter.
 
Dymivosť prvé meranie: 1,13
Dymivosť po aplikovaní JLM Extreme Cleaner a najazdení 200 km:  0,88
Merané pri otáčkach 5100 min-¹ 
Obr.: Záznam z merania emisií Skoda Octavia. Prvý bez aditíva, druhý s aditívom JLM Extreme Cleaner.
 
Alfa Romeo 159, 1.9 JTDM 16V
Rok výroby 2007
Zdvihový objem 1910 ccm
Výkon 110 kW
Počet najazdených km  198 000
Stanovená dymivosť podla TL 0,51
Auto je vybavené DPF filtrom.
 
Dymivosť prvé meranie:  0,58
Dymivosť po aplikovaní JLM Extreme Cleaner a najazdení 130 km:  0,51
Merané pri otáčkach 4990 min-¹ 
 Obr.: Záznam z merania emisií Alfa 159. Prvý bez aditáva, druhý s aditívom JLM Extreme Cleaner.
 
Porovnanie emisií po naliatí aditíva Extreme Cleaner
Z priložených záznamov merania emisií je vidno namerané hodnoty. Pri Octavii bola výsledná dymivost 1,13. V tomto prípade by auto neprešlo emisiami, pretože stanovéná maximálna hodnota dymivosti podla technckéhol istu je hodnota 1. Po naliatí aditíva do nafty a najazdení cca 200 km bola výsledná dymivosť 0,88. Auto prešlo emisiami.
 
V príde Alfy malo prvé meranie relatívne dobrú hodnotu, ale ani v tomto prípade by neprešlo testom emisií, pretože stanovená maximálna hranica bola 0,51 a nameraná 0,58. V tomto prípade je tiež dôležité podotknúť, že majiteľ sa o auto dobre stará a motor je zvyknutý na svižnú jazdu vo vysokých otáčkach. Po naliatí aditíva a najazdení v tomto prípade iba cca 130 km opakované meranie emisií ukázalo hodnotu 0,51. Táto hodnota presne vyhovuje stanovenému limitu emisií podla technického listu.
 
Čo keď sa spustí regenerácia DPF počas merania emisií?
Meraná Alfa Romeo 159 už má filter pevných častíc DPF. Ak sa počas testu emisií spustí regenerácia DPF, neieje možné v teste pokračovať, pretože hodnoty budú skreslené v dôsledku vypalovania filtra DPF. Zároveň ak nieje emisná skúška ukončená, nieje možné odísť z pracoviska emisnej kontroly, aby boli splnené všetky zákonné podmienky správneho postupu pri emisnej skúške.  Jediná možnosť je počkať na dokončenie regenerácie, prípadne zvýšením otáčok skrátiť čas prebiehajúcej regenerácie. 
V prípade veľmi častej regenerácie filtru častíc DPF (100 - 200km), alebo v prípade, že auto jazdí hlavne v meste, kde nedosiahne dostatočnú teplotu na úplné dokončenie regenerácie doporučujeme použit patentovanú prísadu do nafty JLM DPF Clenar, ktorá oproti iným prípravkom obsahuje prvky platiny a ceru. Veľmi účinne rieši problémy s regeneráciou DPF. Viac informácii o tomto produkte nájdete v článku o DPF filtroch.
 
Prísada do nafty môže pomôcť prejsť testom emisií
Aditivovaná nafta skutočne vylepší emisie a reálne môže pomôcť prejsť emisiami. Je potrebné ale najazdiť aspoň 100 km na aditivovanej nafte. Výrobca aditíva doporučuje na dosiahnutie najlepšieho výsledku jazdiť aspoň 30 min v otáčkach nad 3000 ot/min. Takže pred STK a meraním emisií je najlepšie pridať do plnej nádrže (alebo aspoň do 50l) extrémny čistič palivového systému JLM a ísť sa previesť po dialnici, aby bolo možné držať motor vo vyšších otáčkach. Vyššími otáčkami v motore je dosiahnuté to, že sú prečistené nielen vstrekovače, ale aj výfukový systém vrátane turba a DPF.
 
Je ale dôležité podotknúť, že žiadna prísada do nafty nevyrieši technický problém v motore. Takže podmienkou pre úspešný test emisí je dobrý technický stav výfukového systému, DPF filtra, direnciálnych snímačov tlaku, termostatu chladenia a pod. 
 
 
Napíšte nám aké máte skúsenosti s emisnou skúškou a s pridávaním aditív do nafty pred emisiami.
 
 Ing. Tomáš Antol     
 certifikovný tribotechnik