Bezpečné použitie benzínu E10 vo veteránoch a malo objemových motoroch

 
JLM-E10-Fuel-Treatment-ochrana-paliva-E10
Väčšina pozornosti v súvislosti s benzínom E10 je venovaná motorovým vozidlám, ale spoločnosť JLM vysvetľuje, že palivo zmiešané s etanolom môže ovplyvniť aj iné motory.
 
Dôveryhodná spoločnosť musí brať vážne svoju environmentálnu zodpovednosť. Výrobca aditív JLM sa dôsledne zaoberá touto problematikou. Z environmentálneho hľadiska ale nie je príliš logické, aby palivo, ktoré je údajne šetrné k životnému prostrediu, znižovalo životnosť motora a ešte menší zmysel dáva, aby ohrozovalo bezpečnosť. Palivo E10 môže byť zodpovedné za obidva problémy.
  
Prečo palivo E10?
Za účelom nahradenia podielu benzínu získaného z fosílneho paliva sa do benzínu pridáva etanol až do 10 % objemu, čo je v súčasnosti v EU maximálna hodnota.
 
Keďže sa etanol zvyčajne vyrába z biologicky čistých zdrojov, je presadzovaný ako palivo šetrné k životnému prostrediu. To môže viesť k domnienke, že je neškodný. Palivo E10 je v skutočnosti agresívne pre určité materiály, nemá potrebné mazacie vlastnosti a je relatívne nestabilné. Navyše sa dobre nemieša s benzínom a je hygroskopické.
 
Keď etanolový obsah paliva E10 absorbuje kritické množstvo vlhkosti, oddelí sa. Táto „fázová separácia“ vedie k tomu, že sa benzín s nízkym oktánovým číslom nachádza nad bezcennou, nehorľavou zakalenou hmotou, ktorá môže spôsobiť výpadok motora, ak by bola nasatá do palivového systému.
 
Prečo sa malé motory odlišujú od áut?
Väčšina motorových vozidiel sa používa počas celého roku a ich palivové nádrže sú pomerne často dopĺňané čerstvým palivom E10.
 
benzin-e10-veterany-karburatory-2t-4t-motoryČlny, veterány a malo objemové motory ako napr. kosačky, reťazové píly, centrály sa pravdepodobne používajú sezónne. Najmä zima predstavuje pre palivo E10 tie najhoršie podmienky. Kolísanie teploty okolia spojené s vlhkou atmosférou urýchľuje absorpciu vody a proces fázovej separácie, čo spôsobuje náročné štartovanie alebo dokonca poškodenie, keď sa vráti lepšie počasie.
 
Korózia predstavuje ďalší problém bez ohľadu na to, či u paliva E10 došlo alebo nedošlo k fázovej separácii. Etanol rozkladá nielen určité živice, gumy a plasty, ale ja kovy. Hoci veľa malých motorov zvyčajne nemá časti vstrekovania paliva s malou toleranciou, etanol napáda niektoré staršie materiály ako napr. hliníkové odliatky karburátoru, plastové plaváky, mosadzné klapky a gumové membrány.
 
Palivo E10 je tiež účinný čistič, ale nie v dobrom zmysle. Aj keď uvoľňuje stvrdnutú špinu v palivom systéme, tá sa potom usadzuje na zraniteľných miestach ako napr. v dýzach karburátoru, čo má za následok upchatie, ktoré môže spôsobiť buď zlý chod alebo zastavenie. Aj keď môže pomôcť, keď sa do palivového potrubia namontujú dodatočné filtre, pravdepodobne by neposkytli úplnú ochranu.
 
Vysoko namáhané, menšie, vzduchom chladené dvojdobé motory sú tiež citlivé na prehriatie. Relatívne vysoký pomer molekúl kyslíka v etanolu ovplyvňuje zmes paliva a vzduchu, čo spôsobuje teplejšie spaľovanie, ktoré vytvára nadmerné teplo. Keďže tieto typy motorov nemajú elektronické riadenie a vstrekovanie paliva, nedochádza k automatickej kompenzácii. Predčasné zapaľovanie predstavuje ďalší problém, ktorý pre obsluhu nie je vždy ľahké počuť, keď obsluhuje relatívne hlučný dvojdobý motor. A keďže chýba senzor „klopania“, systém riadenia motora nemôže napraviť problém a odvrátiť vážne poškodenie.
 
Aj keď korózia a prehriate môžu privodiť mechanickú poruchu, skrýva sa o veľa väčší problém. Okrem toho, že únik benzínu je škodlivý pre životné prostredie, predstavuje očividné riziko. Etanol aj pri nízkej koncentrácii v E10 rozpúšťa určité druhy živice a napáda najmä polyméry, napr. tie, ktoré sa používali v staršom palivovom potrubí a spôsobuje, že je krehkejšie, čo zvyšuje to riziko úniku.
 
Spoločnosť JLM – neoddeliteľná súčasť ochrany pred palivom E10
Generálny riaditeľ spoločnosti JLM, Gilbert Groot súhlasí s tým, aby sme všetci prispeli svojím dielom k zníženiu emisií oxidu uhličitého, ale odhaľuje, prečo obavy v súvislosti s technickým dopadom paliva E10 viedli spoločnosť k tomu, aby na trh uviedla svoju najnovšiu prísadu do paliva.
 
benzin-e10-zahradna-technika-problemy

JLM E10 Fuel Treatment obsahuje ochranné prostriedky, ktoré stabilizujú palivo a zabraňujú vzniku korozívnych kyselín. Interné testy preukázali, že aditivovaný benzín mal po 8 týždňoch lepšie vlastnosti, ako benzín bez aditíva po 8 dňoch. 

Nový E10 Fuel Treatment tiež spomaľuje proces fázovej separácie. Keďže etanol neobsahuje žiadne mazivo, JLM E10 Fuel Treatment obsahuje dodatočnú ochranu pre ventily a sedlá a pomáha im zniesť vyššie teploty.

Pužitie aditíva E10 do benzínu ma zvlášť význam vtedy, ak ste dostatočne presne neupravili nastavenie zmesi paliva a vzduchu za účelom kompenzácie, keď ste prešli na palivo E10. 

Aj keď má JLM E10 Fuel Treatment svoje výhody, pán Groot priznáva, že táto prísada nemôže obnoviť zanedbané systémy a majitelia budú musieť u starších motorov urobiť dodatočnú prácu. Kde už došlo k fázovej separácii, palivovú nádrž bude napríklad potrebné prinajmenšom vypustiť. Okrem toho bude potrebné obnoviť nitrilové gumy v palivovom systéme novšími materiálmi, ktoré sú odolné proti etanolu ako napr. Viton alebo vhodnou alternatívou. Sklolaminátové palivové nádrže musia byť tiež nahradené, pretože dokonca ani JLM E10 Fuel Treatment nezabráni tomu, aby etanol nerozložil živicu.

 
 
Aj keď to nevyrieši každý problém, ktorý etanol predstavuje, JLM E10 Fuel Treatment hrá životne dôležitú úlohu pri používaní paliva E10 a pomáha udržať a zachovať palivový systém a motor v dobrom stave.