Nedovoľte, aby Covid-19 zničil vaše autá

Zatiaľ čo svet zápasí s vírusom, spoločnosť JLM Lubricants radí, ako môžete pripraviť vozidlá prichádzajúce do vašej dielne na budúce výzvy.
 
Kým sa naši politici snažia koordinovať účinné kroky na zastavenie šírenia COVID-19, profesionáli v autoservisoch si musia v týchto neistých časoch zachovať čistú hlavu. Tak ako naši politici, ani my v spoločnosti JLM Lubricants nemáme v ruke krištáľovú guľu a nemôžeme presne predpovedať, aký bude mať táto kríza vplyv na každého občana v každom štáte. No môžeme sa oprieť o naše znalosti a skúsenosti, ktoré vám pomôžu s prípravou vozidiel zákazníkov na potenciálne obmedzenia počas zimy. Koniec koncov, keď motor odmietne naštartovať v núdzovej situácii, môže ísť o život. A porucha môže byť nielen bezpečnostným rizikom, ale môže ešte zvýšiť nápor na záchranné služby.
 
Technické výzvy
Bez ohľadu na pandémiu sa stav motorových vozidiel všetkých typov zhoršuje, ak sa nepoužívajú a nie sú vopred pripravené. Ak sa benzín ponechá v nádrži JLM-E10-ocharana-palivovej-sustavydlhšie ako niekoľko týždňov, oxiduje a viditeľne sa zhoršuje jeho kvalita, najmä ak obsahuje etanol. Schopnosť E5 aj E10 absorbovať vodu sa zrýchľuje vo vlhkých, zimných podmienkach. Po dosiahnutí bodu saturácie klesá na dno nádrže nehorľavá a nepoužiteľná zmes etanolu a vody, pričom nad ňou zostane nekvalitný benzín s nízkym oktánovým číslom. Zatiaľ čo prísada do paliva E10 od spoločnosti JLM predlžuje životnosť čerstvého benzínu, odporúčajte zákazníkom, aby udržiavali svoje nádrže plné a tým znížili tvorbu kondenzátu v prázdnom priestore, v ktorom sa nachádza čerstvý vzduch.
 
Starší benzín vedie k vzniku škodlivých usadenín, ktorých vznik ešte urýchľujú krátke cesty. To sa týka hlavne motora pracujúceho pod optimálnou pracovnou teplotou, čo je situácia, ktorá tiež zvyšuje vnútorné opotrebovanie a ohrozuje spoľahlivosť. Ďalšie komplikácie vyplývajú z neuváženej rady, ktorá nabáda vlastníkov zriedkavo používaných automobilov, aby motory spúšťali aspoň raz za týždeň a nechali ich 15 minút bežať na voľnobeh, a tak zabránili vybitiu 12-voltového akumulátora. Niečo také neodporúčame, a to nielen pre zvýšenie znečistenia a opotrebovania motora, ale predovšetkým preto, lebo je nepravdepodobné, že by sa tým akumulátor dostatočne dobil. Spoločnosť JLM Lubricants odporúča ako najlepšiu technickú alternatívu použitie inteligentnej nabíjačky, ktorá zabezpečí udržiavanie akumulátora v plne nabitom stave.
 
Okrem toho dodatočné znečistenie, ktoré vzniká činnosťou studeného motora, znečisťuje olej a vstrekovače paliva. Výsledkom je stav, keď sa tvorí ešte viac usadenín, ktoré upchávajú ventily EGR a sací systém motora, najmä u motorov s priamym vstrekovaním benzínu (GDI). Ani vozidlá s naftovým motorom nie sú imúnne. Filtre pevných častíc (DPF) zvyčajne nedosahujú pri nízkych otáčkach dostatočne vysoké teploty na to, aby sa regenerovali, čo vedie k upchatiu. Niektorí majitelia sa domnievajú, že keď naštartujú motor a nechajú ho bežať pri vysokých otáčkach na plný plyn, systém sa tým vyčistí. V skutočnosti si môžu spôsobiť len ďalšie mechanické poškodenie. Problémy vysokého znečistenia filtra DPF sadzami sa najlepšie riešia pomocou citlivejšieho prístupu s použitím jemnejších metód.
 
Údržba: dobiehania zameškaného
Dokonca aj po tom, ako začiatkom leta väčšina štátov uvoľnila obmedzenia, niektoré z postihnutých motorových vozidiel sa ešte nezotavili. Obavy zo šírenia vírusu viedli mnohých motoristov k tomu, aby sa vyhýbali autodielňam, čo niektoré vlády komplikujú ešte tým, že predlžujú lehoty na povinné technické kontroly na staniciach STK. Prirodzene, hrozí oneskorenie plánovanej údržby, pričom jej frekvencia je daná nielen počtom najazdených kilometrov, ale aj časom.
 
Preto je na servisoch, aby aktívne komunikovali so svojimi stálymi zákazníkmi, pozývali ich, aby si dali urobiť servis a pripravili sa na príchod chladnejšieho počasia. JLM DPF Regen plus - prevencia upchatia DPFJednou z vašich úloh musí byť odstránenie akéhokoľvek znečistenia, ktoré sa mohlo nahromadiť v dôsledku nečinnosti a krátkych jazdných cyklov v predchádzajúcom období. Kvalitný výplach motora zohráva dôležitú úlohu pri čistení kľukovej skrine a predlžuje ochranný účinok čerstvého maziva, zatiaľ čo kvalitný čistič vstrekovačov paliva rozpúšťa nahromadené usadeniny z palivového systému, ktoré mohli vzniknúť zo starého benzínu alebo nafty.
 
Ak chcete svojmu podniku ešte zlepšiť povesť a zákazníkom poskytnúť ďalšiu pomoc, zvážte odporúčanie sortimentu palivových prísad JLM, ktoré si môžu neskôr sami pridávať do nádrže. Zatiaľ čo naša prísada do paliva E10 obsahuje výkonný konzervačný prostriedok a čističe pre nepriame vstrekovanie a vstrekovače GDI čistia a chránia, nezabúdajte ani na naftové motory. DPF Regen Plus od spoločnosti JLM znižuje teplotu potrebnú na odparovanie sadzí v DPF, čím sa znižuje riziko upchatia. Je však dôležité vyhnúť sa nenadmerným dávkam. V prípade vozidiel s nadmerne zanesenými DPF môže JLM podporiť vašu dielňu aj profesionálnymi riešeniami, ktoré nevyžadujú demontáž a mechanicky náročné nútené regenerácie. Ide napríklad o náš balík na čistenie a preplachovanie DPF používaný s profesionálnym súborom nástrojov DPF.
 
Tieto riešenia sú cenovo výhodné a zdôrazňujú hodnotu odborných znalostí, ktoré vám pomôžu lepšie pripraviť automobily zákazníkov na výzvy, ktoré ich čakajú v najbližších šiestich mesiacoch, nech už sú akékoľvek.