JLM Lubricants uvádza na trh profesionálne produkty pre automatické prevodovky

Medzinárodná značka JLM Lubricants rozšírila svoju ponuku produktov o dva produkty určené na udržanie dobrej kondície vozidiel s automatickou prevodovkou: JLM Automatic Transmission Flush - preplach ATF prevodovky a JLM Automatic Transmission  Stop & Conditioner - utesňovač a kondicionér ATF prevodovky. Znamená to ďalší krok spoločnosti JLM, ktorej cieľom je navrhovať a dodávať produkty pre servisy, ktoré si technici môžu s istotou vybrať ako súčasť servisu a údržby vozidiel. Je to v súlade so stratégiou značky JLM "Opraviť, nie vymieňať" a "Produkt namiestoATF-Automatic-Transmission-stop-leak-conditioner-flush-J07010-J07020-preplach-utesnovac-ATF (1) náhradných dielov".
 
Gilbert Groot, generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti JLM povedal: "Mnoho distribútorov nás žiadalo o uvedenie týchto produktov na trh, pretože dopyt zo strany ich zákazníkov stále rastie. Som rád, že môžem na trh uviesť tieto dva produkty, ktoré majú opäť TOP kvalitu a primeranú cenu. V poslednom desaťročí vzrástla popularita vozidiel s automatickou prevodovkou (AT), ale systém AT musí byť dobre udržiavaný. Ak ho budete ignorovať, môžete skrátiť životnosť vozidla o niekoľko rokov."
 
JLM Automatic Transmission Flush je riešením nekvalitného radenia, ku ktorému dochádza, keď sa kal a iné nečistoty usadzujú v úzkych priechodoch kvapaliny v telese ventilu predtým, ako sa dostanú do filtra.
 "Náš produkt neobsahuje žiadne agresívne rozpúšťadlá, ale odstraňuje špinu a usadeniny spôsobené opotrebovaním. Je tiež kompatibilný so všetkými kvapalinami AT," uviedol Groot. "Výsledkom je lepší výkon AT a dlhšia životnosť."
 
Druhý produkt, JLM Automatic Transmission  Stop & Conditioner, upravuje tesnenia a krúžky tak, aby sa zastavilo a zabránilo netesnostiam a úniku, čím sa predĺži životnosť prevodovky. Silné dispenrzné látky tiež zabraňujú tvorbe kalu.
 
Pri predstavovaní tohto produktu Groot uviedol: "Postupom času sa kvapalina AT znehodnocuje, najmä ak sa prevodovka extrémne zahreje, napríklad v dôsledku ťahania prívesu alebo nadmerného zaťaženia. Toto intenzívne teplo spôsobuje oxidáciu alebo rozpad prevodovej kvapaliny s následnou tvorbou kalu, ktorý bráni radeniu. Znečistená kvapalina nemôže poskytnúť prevodovke správne trecie vlastnosti. Ignorovanie tejto skutočnosti spôsobí ťažké a nepravidelné radenie. Tesnenia tiež stvrdnú, čo vedie k ich prasknutiu a netesnostiam." 
Automatic-Transmission-automaticka-prevodovka-utesnovac-preplach
 
"Tieto produkty sú kľúčové ako súčasť priebežného servisu a údržby, pretože udržiavajú vozidlo dlhšie na cestách a v dobrom stave, pričom dôležitým prínosom je aj lepšia spotreba paliva. Profesionálny automechanik zohráva kľúčovú úlohu pri vzdelávaní zákazníkov o dôležitosti zdravého systému AT. Keď zákazníci dôverujú produktom spoločnosti JLM, môžu byť maximálne spokojní, pretože si vybrali to najlepšie," uzavrel Groot.