Nová generácia keramickej prísady do oleja. Znižuje trenie, opotrebenie a spotrebu paliva.

Inovatívna spoločnosť JLM predstavuje novú keramickú prísadu do motorového oleja s chemickým prvkom bór. JLM Bortec keramická olejová prísada neobsahuje žiadne pevné častice, na rozdiel od iných keramických, alebo teflónových prísad. Vďaka tomu sa trenie medzi pohyblivými plochami v motore ešte viac znižuje a tak dochádza k menšiemu nežiadúce opotrebeniu. Vďaka výraznému zníženiu odporu v motore, klesá spotreba paliva a znižujú sa emisie.
 
Motorový olej ako kompromis
Moderné naftové a benzínové motory pozostávajú z drahých komponentov, ktoré musia byť dostatočne mazané olejom, aby sa zabránilo ich poškodeniu. Čím je mazanie lepšie, tým dlhšie bude motor pracovať bez poruchy a zároveň sa dosiahne dobrá efektivita paliva.
 
Producenti olejov vyrábajú oleje, ktoré sa používajú v širokej škále motorov ako prvonáplne, alebo potom počas servisných intervalov. Preto motorový olej, aj keď je špeciálne určený pre konkrétnu aplikáciu, v konečnom dôsledku je kompromisom vzhľadom na mnohé faktory, ktoré sa musia zvážiť, aby sa dal použiť v rôznych motoroch. Tu vzniká priestor na použitie nových aditív, ktoré sú vďaka neustálemu výskumu stále vylepšované. Vďaka dodatočnému pridávaniu aditív do oleja, je možné udržať motorový olej v dobrej kondícii a s dobrými vlastnosťami.
 
JLM_Bortec_AD_Staand_SK_page-0002
 
Zníženie trenia
V minulosti sa na zníženie trecieho odporu v motore vyrábali teflónové a keramické aditíva  (s obsahom nitrid bóru). Čistý bór, použitý v JLM Bortec aditíve, je posledná novinka z oblasti vývoju olejových aditív. Použitie čistého bóru garantuje, že prísada neobsahuje žiadne pevné častice. Vďaka tomu je trecí odpor ešte nižší, znižuje sa opotrebenie a v dôsledku toho sa znižuje spotreba paliva a znižujú sa emisie.
 
Prvok teflón, v čase svojho rozmachu, bol pokroková chemická prísada používaná v olejových aditívach. Obsahuje ale pevné častice veľkosti okolo 0,5 μm (mikrometrov). Ďalšou generáciou boli keramické prísady, ktoré ale vždy obsahovali pevné častice veľkosti do 0,25 μm. Každá pevná častica ovplyvňuje trenie a trecí odpor, preto aditívum bez pevných častíc by bolo ideálnym riešením. A práve teraz je k dispozícii!
 
Vďaka použitiu čistého bóru v aditíve JLM Bortec, koeficient trenia klesá pod hodnotu 0,2. Zmiešaním aditíva Bortec s motorovým olejom pri vysokej teplote a vysokom tlaku sa tak isto výrazne zvyšuje tepelná stabilita oleja. Prvok bór tak prispieva nielen k zníženiu trecieho odporu, ale aj k stabilite oleja, ktorý je potom menej citlivý na stárnutie.
 
Tabuľka porovnania generácií keramických prísad do oleja.
jlm-bortec-keramicka-ochrana-motoru-bor
 
Pre všetky benzínové a naftové motory
Aj keď “staré” kermaické prísady na báze nitrid bóru a nové bezčasticové keramické prísady z čistého bóru majú veľmi podobné vlastnosti, predsa je medzi nimi dôležitý rozdiel. JLM Bortec je vhodný pre všetky benzínové a naftové motory, aj tie najnovšie, ktoré práve vyšli z výrobnej linky. Bortec aditivum má veľkú výhodou práve pre úplné nové autá, ktoré nevykazujú žiadne opotrebenie motorových častí. Nové motory majú minimálne vzdialenosti medzi jednotlivými súčiastkami, čo vedie k väčším tlakom v motore, ale tak isto k vyššiemu treciemu odporu a následne k vyššej teplote. V týchto prípadoch JLM Bortec znižuje trenie, opotrebenie a spotrebu paliva.
 
Použitie aditíva JLM Bortec v nových autách znižuje vnútorné trenie a hneď od začiatku pomáha predlžovať životnosť motoru. Motory, ktoré majú najazdené pár desiatok, či stoviek tisíc kilometrov, budú mať tak isto úžitok z najnovšej generácie keramickej prísady JLM Bortec. Prísada spomalí už existujúce opotrebenie a predĺži životnosť motora. JLM Bortec keramická prísada do oleje je tak plnou náhradou za bežné MoS2 alebo teflónové keramiky.
 
jlm-bortec-oil-additve