Čistenie DPF - pozor na vysokú teplotu!

Väčšina servisných technikov vie, že vďaka vysoký teplotám je možné vyčistiť filter pevných častíc, ktorý je upchatý sadzami. Ale sieť servisov DPF doktor odhaľuje, že údajný priateľ môže byť aj váš nepriateľ. JLM Academy so sídlom v Newcastle v severnom Anglicku je domovom globálnej siete DPF doktor. Túto sieť vedie sám DPF doktor, Darren Darling, ktorý je v popredí aktuálneho vývoja v oblasti DPF filtra a techniky opráv. Táto sieť sa tiež venuje snahám iných servisov o vyčistenie DPF filtra, ktoré potvrdzujú, že nedostatok znalostí zhoršuje už aj tak zlú situáciu.
 
Darren vysvetľuje, že „väčšina servisov vie, že na vyčistenie DPF filtra sú nutné relatívne vysoké teploty. Možno ale nevedia, že vyššie teploty nie sú vždy lepšie a že auto má spôsoby, ako sa chrániť.“ Sieť DPF doktor zistila, že niektoré popredajné servisy vyradili tieto bezpečnostné parametre bez toho, aby vyriešili príčinu poruchy a obchádzajú DPF filter, aby prebehla aktívna alebo nútená regenerácia. Teória, že regenerácia zvýši vnútornú teplotu DPF filtra a tým sa spália častice, je síce správna, ale upchatie sadzí môže viesť k vzniku príliš vysokej teploty alebo dokonca k úniku tepla. To môže mať za následok poškodenie monolitu. 
 
„Len počas augusta 2021 sme boli v sieti DPF doktor svedkami cez 200 prípadov upchatia DPF, ktoré nespôsobili sadze, ale ich vlastné rozpadnuté vnútorné časti. Príčinou sú takmer vždy nadmerné teploty kvôli tomu, že servisy robia opakované regenerácie alebo resetujú adaptácie, keď to nie je bezpečné.
 
Výber správneho aditíva na čistenie DPF
Na vine nie sú len technici; zodpovedné môžu byť aj servisy, ktoré nevybrali správne aditívum do nafty na čistenie DPF. Okrem predávkovania by sa bežné pomocné aditívum na regeneráciu nemalo používať na vozidle s upchatým DPF filtrom, keďže môže spôsobiť nadmerný prudký nárast teploty. Je potrebné použiť jemnejšiu alternatívu.
 
To vysvetľuje, prečo spoločnosť JLM Lubricants vyvinula rôzne aditíva na vyčistenie upchatých DPF filtrov, ktoré nadmerne nezvyšujú ich vnútornújlm-diesel-dpf-regen-plus-250ml teplotu. Zakladateľ spoločnosti JLM, Gilbert Groot, uvádza: „V rámci siete JLM DPF doktor a tiež u našich produktov zdôrazňujeme našu filozofiu jemného, ale účinného čistenia. Zloženie aditíva JLM Regen Plus bolo napríklad upravené s cieľom využiť najnovšie poznatky v technológii čistenia a je na báze cérového katalyzátoru namiesto železa. Tento nenápadný rozdiel nielen pomáha zabrániť prudkému nárastu teplôt v DPF filtri, ale tiež produkuje menej popolčeka ako vedľajšieho produktu.“
 
Liek na zbytočné zničenie DPF filtra, ktorý sa dá opraviť, je jednoducho školenie. JLM Academy bola založená pred vyše dvomi rokmi s cieľom pomôcť nezávislým servisom pochopiť, prečo môže dôjsť k nenávratnému poškodeniu DPF filtra, ak jednoducho vyresetujú kódy a vykonajú nútenú regeneráciu. V posledných kurzových materiáloch sa vysvetľuje, prečo vždy neplatí, že čím je teplota vyššia, tým je lepšia a servisným technikom pomáhame identifikovať DPF filtre, ktoré už boli interne zničené nadmernými teplotami. Darren na záver hovorí: „Teplo môže byť váš priateľ, ale nikdy nezabudnite, že môže byť aj váš nepriateľ“
 
NEČISTOTY V NAFTE
Podobne ako benzínové motory s priamym vstrekovaním - GDI, aj naftové motory s priamym vstrekovaním môžu veľmi trpieť kontamináciou sania. Napriek tomu, že sa v tomto storočí stala technológia priameho vstrekovania v benzínových motoroch populárna, vstrekovače paliva v naftových autách boli v prvej línii už oveľa dlhšie. Boli medzi nimi skoršie motory (typický príklad je uznávaná jednotka PSA XUD), ktoré boli v odliatku hlavy  valcov vybavené vírivými predkomôrkami. Ich výhoda bola v tom, že sa zredukovalo „klepanie“ naftového motora.
 
Preto dokonca v skorších obľúbených automobilových naftových motoroch sacie ventily vpúšťali vzduch len do valca na rozdiel od vtedajších benzínových motorov s nepriamym vstrekovaním, kde dochádzalo k zmiešaniu vzduchu a paliva v saní. Je zaujímavé, že tieto staršie naftové motory netrpeli tvorbou usadenín. Odkiaľ sa teda usadeniny zobrali? Keď sa vírivé predkomôrky stali zastarané a technológia priameho vstrekovania dostatočne vyspela, vstrekovač nafty bol premiestnený priamo nad piest.
 
Čo je špinavé, sa dá vyčistiť
Na rozdiel od GDI nemôže byť problém to, že sa zaviedlo priame vstrekovanie. Skutočný vinník je recirkulácia výfukových plynov, ktorá znižuje emisie oxidov dusíka (NOx), skupinu škodlivých plynov, ktoré sa väčšinou vyskytujú pri spaľovaní nafty. Mimochodom, spoločnosť JLM Lubricants nepodporuje odpojenie ventilu EGR a to nielen kvôli výslednému nárastu emisií NOx, ale aj kvôli extra tepelné namáhaniu motora a najmä turbodúchadla.
 
Podobne ako motory GDI, naftové systémy vetrania kľukovej skrine zaisťujú, aby boli otvory pre nasávaný vzduch pokryté jemným olejovým filmom. Keď do týchto traktov EGR privádza plyny plné sadzí, na povrchy sa nalepia častice a postupom času dochádza k ich akumulácii. Na rozdiel od GDI je ale odlišné nielen zloženie výfukového plynu, ale aj teploty sú nižšie. Výsledné usadeniny síce nie sú tak ťažko odstrániteľné, ale olejovitý sliz je extrémne špinavý a pokryje všetko, dokonca aj senzory teploty vzduchu a tlaku v turbodúchadle. To má za následok menej účinné spaľovanie, vyššie emisie a predčasné zaťaženie filtra časticami.
V mnohých prípadoch môže byť rýchlejšie odmontovať nasávacie potrubie a vyčistiť systém manuálne, pričom je potrebné zaistiť, aby bolochemicka-dekarbnizacia-naftovych-motorov pred namontovaním na motor úplne suché a bez rozpúšťadiel. Senzory sa tiež môžu vyčistiť podobne. Ak by to nebolo praktické, najmä v prípadoch kde nedošlo k silnej kontaminácii, môžete použiť JLM Extreme Clean Toolkit - chemická dekarbonizácia cez sanie. Gilbert Groot poukazuje na to, že dôsledkom je menej účinné spaľovanie, vyššie emisie a predčasné zaťaženie filtra časticami.
 
„Aj keď táto súprava môže vyčistiť sanie a senzory bez demontáže, je tiež užitočné ju použiť dokonca aj keď ste sanie manuálne umyli, pretože chemia vyčistí aj tie časti, ku ktorým sa nedostanete, ako napríklad otvory v hlave valca, hlavy ventilov a drieky. Chémia je odolná vysokým teplotá, preto je účinná aj po prejdení spaľovacím procesom. Veľmi účnne čistí variabilné lopatky turba a samozrejme aj ventil EGR.“ Preto, kým naftové sanie trpí hromadením usadenín, je dobré si uvedomiť, že sa odlišujú od tých, aké sa zvyčajne vyskytujú u priameho vstrekovania benzínového motora. Spoločnosť JLM Lubricants môže aj tak asistovať a dostať auto vášho zákazníka čo najrýchlejšie, najúčinnejšie, nákladovo najefektívnejšie a najvýhodnejšie späť na cestu.